U PREGOVORIMA sa Evropskom unijom, Crna Gora je do sada otvorila 31 poglavlje od 33, od kojih su tri privremeno zatvorena. Šef crnogorske diplomatije Srđa Darmanović, najavljuje da će do kraja godine biti otvoreno jedno od najzahtevnijih, poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu. Uspešni pregovori dali bi priliku da Crna Gora opravda svoj status ekološke države, ali će za ispunjavanje obaveza iz ovog poglavlja biti potrebno čak 1,4 milijarde evra, koje treba uložiti do 2035. godine.

U Vladi Crne Gore najviše očekuju od formiranja “Eko-fonda” koji bi trebalo da zaživi narednog meseca. Studiju za osnivanje tog preduzeća radio je hrvatski institut “Hrvoje Požar” i u njemu su razrađena tri scenarija kojima bi se preko pomenutog fonda moglo da slije između 500.000 do 30 miliona evra godišnje.


PROČITAJTE JOŠ:
Pljevlja: Elektrana kad Brisel kaže

Predsednik Vlade Duško Marković, na sastanku sa ambasadorima država članica EU kazao je da je Crna Gora do sada prešla veliki put u procesu evropskih integracija, a da će se na ovaj čin čekati još nekoliko meseci, uvereni su u “koaliciji 27”, u čiji sastav su ušle nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine.

Jelena Marojević Galić (“Grin hom”) navodi da napretka nije bilo u oblasti upravljanja otpadom i da je Evropska komisija potvrdila da je ova oblast jedna od najtežih za usklađivanje. Zato je potrebno što pre doneti odluku o načinu upravljanja i zbrinjavanja otpada.

- Napredak u oblasti voda je ocenjen kao ograničen, pri čemu je Evropska komisija naglasila uticaj otpadnih voda kao glavnog izvora zagađenja. U oblasti zaštite prirode, ocenjeno je da smo i dalje delimično usklađeni sa EU. Činjenica da je Crna Gora finalizovala i predala svoju pregovaračku poziciju za poglavlje 27, ne bi smelo da se doživi kao veliki uspeh. Pravi izazovi tek predstoje - smatra Jelena Marojević Galić.

Aleksandar Perović (Ozon), nije preveliki optimista da će poglavlje biti otvoreno, u decembru, kako se očekuje. On smatra da bi taj posao trebalo odložiti još za pola godine.

- Nisam pristalica da nešto moramo da radimo da bi smo ušli u EU. Period do otvaranja pregovora treba da iskoristimo da što više pritisnemo ljude koje rukovode tim procesom - smatra Perović.


PROČITAJTE JOŠ:
Saranda hit za mlade Crnogorce

Crnogorcima predstoji zahtevan posao usklađivanja oblasti životne sredine sa strogim merilima Brisela. Posao je veoma skup, pa se očekuje da u ovom poslu participira i privreda.

BENZINSKE PUMPE

VLADA Crne Gore donela je uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u gorivima naftnog porekla. Pooštrene su granične vrednosti sumpora u brodskim gorivima. Takođe, svaka benzinska stanica u Crnoj Gori moraće da nabavi sistemom za sakupljanje benzinskih isparenja, ukoliko ima stvarni ili planirani protok benzina veći od 500 kubika godišnje, odnosno 100 kubika za 12 meseci, ukoliko je u naseljenom mestu. Sistemi za sakupljanje benzinskih isparenja na terminalima koštaju od 40.000 do 300.000 evra!